جک در پارکینگ

جک در پارکینگ یا جک بازوئی پارکینگ چیست؟

جک در پارکینگ وسیله‌ای است که روی درهایی که به سمت بیرون یا داخل باز و بسته می‌شوند، نصب می‌شود. این درها می‌توانند تک لنگه یا یا دولنگه باشند. برای همین جک در پارکینگ هم می‌تواند تک یا دوتا باشد. غالب درهای پارکینگ جک خور دو لنگه هستند. در درهای دولنگه دو بازوی جک در سمت چپ و راست در محل مناسبی که بتواند روی در قرار بگیرد سوار می‌شود. در درهای تک لنگه که در به یک سکت باز می‌شود و به  دیوار می‌چسبد؛ عرض در به همان اندازه در دو لنگه هست و به همین خاطر جکی که روی این در نصب می‌شود باید قدرت بالایی داشته باشد. بهترین نوع جک‌ پارکینگ که در ایران شناخته شده است برای کشور ایتالیا است. این جک‌ها از ساختار و کیفیت بسیار خوبی برخوردار است و نسبت به مدل‌های چینی و ایرانی از قیمت بالاتری برخوردار می‌باشد. مدل‌های ایرانی و چینی از نظر کیفیت بازار خوبی دارند. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که جدا از اینکه چه مدلی را خریداری می‌کنید باید همواره از جک پارکینگ خود به بهترین وجه ممکن نگهداری کنید و در زمان مناسب توسط متخصص جک کار آن را سرویس کنید تا عمر و کارایی جک شما بالاتر برود.

قدرت و توانائی همه جک‌ها ارتباط مستقیم به وزن در دارد. اگر در پارکینگی وزن بالائی داشته باشد، باید از جک‌هایی استفاده کرد که قدرت جابجائی بالایی داشته باشند. در غیر این صورت  جک نصب شده روی در پارکینگ خیلی زود خراب می‌شود.

بازوی جک نصب شده روی در پارکینگ
بازوی جک نصب شده روی در پارکینگ

جک پارکینگ چگونه کار می‌کند؟

برای اینکه شرح کار جک پارکینگ را شرح دهیم، پیش از آن باید بگوئیم یک جک پارکینگ از چه اجزائی تشکیل شده است. به عنوان نمونه زمانی که برای نخستین بار یک جک پارکینگ برای یک در دو لنگه تهیه می‌کنیم، به غیر از دو بازوی چپ و راست اجزای کاربردی دیگری هم همراه آن دو بازو است. چشمی در، فلاشر، مرکز کنترل یا گیرنده و 2 عدد ریموت. هر یک از این اجزا وظیفه معینی را نسبت به عملکرد باز و بسته شدن در پارکینگ به عهده دارند. ارتباط بین اتاق فرمان و دو بازوی جک پارکینگ به عهده ریموت است. ریموت دارای فرکانس مخصوص به خود  است که فقط با آن گیرنده یا مرکز کنترل میزبان خود کار می‌کند. پس از آنکه گیرنده فرمان را از ریموت دریافت می‌کند؛ به دو بازوی چپ و راست دستور حرکت می‌دهد و در پارکینگ باز می‌شود. در هنگامی که گیرنده فرمان را از ریموت دریافت می‌کند، فلاشر شروع به چشمک زدن می‌کند که این منظور را می‌رساند که فعالیت سیستم کنترلی جک پارکینگ فعال شده و در حال عمل است. رنگ فلاشر اصولا زرد یا نارنجی است که در شب بهتر دیده شود. همچنین فلاشر باید در بیرون در پارکینگ و در ارتفاع مناسب نصب شود تا قابل دید توسط راننده‌ای که از بیرون به سمت در پارکینگ می‌آید باشد. پس از باز شدن در پارکینگو پایان عمل جک پارکینگ، چشمک زدن فلاشر متوقف می‌شود. این عمل چشمک زدن در زمان بسته شدن در پارکینگ توسط جک پارکینگ دوباره تکرار می‌شود. اما در این بین نقش چشمی در پارکینگ بسیار مهم است. چشمی در پارکینگ در واقع دو عدد است که باید در ارتفاع پائین(حدود سی تا چهل سانت بالاتر از سطح زمین)، رو به روی هم نصب شود. نقش چشمی این است که تا زمانی که یک شئ بین این دو چشمی قرار بگیرد در هرگز بسته نمی‌شود. چرائی آن این است که گیرنده به صورتی برنامه ریزی شده است که حتی در زمانی که فرمان بسته شدن در پارکینگ از سمت ریموت صادر نشد؛ پس از یک زمان معین به صورت خودکار بسته شود. حال اگر چیزی بین این دو چشمی باشد این فرمان خودکار عمل نمی‌کند. همچنین اگر فرمان بسته شدن از ریموت به گیرنده ارسال شود ولی همچنان جسمی بین دو چشمی باشد گیرنده به آن فرمان عمل نمی‌کند. این باعث می‌شود که اگر یک ماشین یا یک شئ هنوز بین دو چشمی بود؛ با بسته شدن در توسط دو بازوی جک پارکینگ خسارتی به وجود نیایدو در صورت کار نکردن چشمی هم به آن شئ و هم به در پارکینگ و بازوهای جک پارکینگ خسارت وارد می‌شود.

این برگه کامل می‌شود..